چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۱۰

تغيير در کودکان خود را باور نخواهيد کرد!

You won't believe your children changes

مغز چگونه کار می کند ؟

نیمکره راست مغز

در رابطه با رنگ ها ، تصویرها ، اشکال هندسی ، موسیقی و هنر و صنایع دستی است.

نیمکره چپ مغز

در رابطه با انجام محاسبات و اعمال ریاضی،استدلالهای منطقی و تحلیلی وپردازش جزئیات می باشد

محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه باعث افزایش قدرت یادگیری، تمرکز، خلاقیت و بهبود حافظه در مغز می شود.
اثرات محاسبات ذهنی
درک مطالب Comprehension
سرعت و دقت Speed & Attention
پردازش اطلاعات Data processing
تمرکز Concentrate
جزئيات Details
تصویر سازی Illustration
مقابله با مشکلات Deal with Problems
تاریخچه چرتکه

در حدود ۲۳۰۰ الی ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح اولین چرتکه توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است ...

2300 الی 2700 سال پیش از میلاد
600 سال پيش از ميلاد

در طول امپراطوری هخامنشی،در حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد،ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کرده اند...

اما بعضی‌ها معتقدند که این وسیله توسط بابلی‌ها در 300 سال پیش از میلاد ابداع گردیده است ...

300 سال پیش از میلاد

چرتکه وسیله ای است که در کشور چین باستان از سالهای بسیار دور مورد استفاده قرار ‌میگرفته است...

سال‌های دور

suanpan ازطریق کره به ژاپن وارد شده که باوجودگسترش ماشین حساب های التکترونیکی هنوز محبوب می باشد

سال‌های دور
امروزه

چرتکه ای که در چین باستان مورد استفاده قرار می‌گرفته، از سیستم 2-5 استفاده کرده‌است، یعنی دو مهره در عرشه فوقانی چرتکه و پنج مهره در پائین محور قرار گرفته است که با حرکت آنها می‌توانستند محاسبات ریاضی را انجام دهند ...

موسسات همکار با ما